Bæredygtighedspolitik hos bgb a.s.

 

Hos bgb a.s vil vi være med til at udvikle det bæredygtige byggeri. 

Bygge- og anlægsmaterialer står for 10 procent af den samlede udledning af CO2 i Danmark, og 35 procent af alt affald kommer fra byggeriet. Vi vil gerne være med til, at byggeriet i fremtiden får en lavere miljøpåvirkning. Men vi tænker også bæredygtighed ind i vores organisation og i bgb a.s. som arbejdsplads, og har formuleret denne bæredygtighedspolitik.

 

Bæredygtighedscertificering - DGNB

DGNB er et pointsystem, som er med til at konkretisere og systematisere bæredygtighed i byggeriet. Med DGNB som redskab, kan man kategorisere og certificere bygninger indenfor bæredygtighed til sølv, guld eller platin. Certificeringen stiller krav til byggeprocessen, de indbyggede materialer og bygningens endelige energiforbrug, men også til projektets økonomiske bæredygtighed. Det handler om bæredygtig kvalitet i vores byggeri, til tiden og til prisen, og med DGNB kan vi måle og dokumentere dette.

 

Flere og flere byggerier får denne bæredygtighedscertificering. Nogle kommuner vælger at stille DGNB som et krav i lokalplaner, og der er generelt en stigende interesse i at byggerier får dette garantistempel for, at byggeriet er så bæredygtigt som muligt.

 

bgb a.s. er som medlem af Green Building Council Denmark (DK-GBC) engageret i udbredelsen af bæredygtighed i byggebranchen. Som virksomhed ønsker vi at kunne fremvise og skærpe vores kompetencer indenfor kvalitet og bæredygtighed. Vores totalentreprise Stubkaj opført 2020-2022 er DGNB-certificeret til guld.

 

Aktuelt er vi i 2023 i gang med at opføre og renovere flere ejendomme som certificeres - blandt andet ombygningen af Hellebæk Klædefabrik, som er præcertificeret til DGNB-platin.

 

Vi samarbejder om DGNB med vores kunder, underentreprenører og leverandører. Fælles for alle aktører er, at vi er i en proces, hvor kravene til DGNB-kravene skal implementeres i kontrakter og i vores hverdag med byggeri. 

 

Arbejdsmiljø

Vi ønsker at have en organisation med et godt arbejdsmiljø. Alle medarbejdere modtager bgb's personalehåndbog, som er udtænkt med fokus på sunde arbejdsforhold, ligeberettigelse og faglig videreuddannelse for både tømrere og funktionærer.

 

Alle, som er ansat hos bgb a.s eller arbejder på de pladser, hvor bgb entrerer, er tilknyttet en fagforening for at sikre gode arbejdsforhold på tværs af entrepriser og arbejdsopgaver.

 

Internt i virksomheden har vi fokus på social trivsel gennem arrangementer hver måned, som udover at give medarbejderne nogle gode oplevelser, kan være med til at sikre et godt sammenhold i hele organisationen, hvor alle har adgang til alle.

 

Materialer

Byggematerialer har som nævnt en tung påvirkning af vores miljø og klima. Som entreprenør ønsker vi en bæredygtig tilgang til byggematerialer. Vi har fokus på affaldssortering og korrekt håndtering af byggeaffaldet.

 

Når det er muligt genbruger vi byggematerialer fra tidligere sager. På vores adresser i Skive og Ishøj opbevarer ubrugte materialer. I Ishøj har vi et stort lager med en lagermedarbejder, som koordinerer og strukturerer alt det, der sendes tilbage fra tidligere byggesager.

 

Det kan være stålkonstruktioner, som kan bruges igen. Dette kan ofte være en god løsning, hvis materialerne er vanskelige at skaffe.

 

Derudover bestræber bgb sig på at tømrerafdelingen så vidt muligt kun bruger FSC-certificeret træ i vores projekter.

 

Renovering

bgb har flere referencer fra renoveringsprojekter, hvor man efter arbejdets udførsel har nedsat byggeriets energiforbrug og derved både bevaret bygninger frem for at bygge nyt, samt bidraget til at nedbringe bygningens samlede CO2 aftryk.

 

Det gælder eksempelvis vores boligprojekt på Engvej ved Kastrup, hvor kontorejendomme er ombygget til boliger, Københavns Kommunes jobcenter i Valby og det spændende boligprojekt på Nørrebro, Samuels Hus, hvor en kirke blev bygget om til boliger.