OMBYGNING AF KONTOREJENDOM TIL BOLIGER

 

Den historiske og bevaringsværdige ejendom Hellebæk Klædefabrik i Hellebæk nær Helsingør ombygges  fra kontorejendom til moderne bo­liger og virksomheder af investorerne Velliv og Pension Danmark.

 

bgb a.s. har indgået som totalentreprenør helt fra projektets start med udviklingen af helhedsplan og lokalplan fra området, hvor både naboer og andre interessenter er taget med på råd i processen, der skal skabe nyt liv i den gamle Klædefabrik.

 

Fra 1870’erne og frem var Hellebæk Klædefabrik en livsnerve i det lokale industrisamfund. Visionen er igen at skabe et sted, der både rummer virksomheder, attraktive boliger og gode uderum, og bgb a.s. skal stå for den del af projektet, hvor de gamle kontorlokaler ombygges til moderne boliger.

 

Når bgb a.s. som i dette projekt er tidligt inddraget som totalentreprenør, er vi med til at sikre, at de bedste og mest bygbare løsninger vælges fra start. I projekter som dette kan man risikere at udvikle et spændende og flot projekt, som viser sig vanskeligt at realisere. Med bgb’s erfaring fra andre store ombygninger af ejendomme til helt nye formål, kan vi rådgive til de bedste løsninger.

 

 

BÆREDYGTIGT BYGGERI


Hellebæk Klædefabrik er præcertificeret til DGNB-platin, en ambition som kræver tæt samarbejde med vores underleve­randører, og mellem bygherre, arkitekt, råd­giver og bgb a.s. som totalentreprenør.

 

Det betyder i dette projekt blandt andet, at der alle steder bruges de mindst sundhedsskadelige materialer, for at beskytte medarbejderne, der gennemfører ombygningen, og for at sikre indeklimaet i boligerne for de mennesker, der skal bo her.

 

 

 

I byggeprocessen har vi blandt andet håndteret farligt affald i bygningsdele, som er blevet fjernet og håndteret efter reglerne. Det er en del af bæredygtigtheds­certificeringen, at man passer på omgivelserne, og det indgår også i certificeringen, at vi bevarer en række ældre, store træer på ejendommen.

 

Det kan også nævnes, at der til det afsluttende belæg­ningsarbejde genbruges eksisterende fliser, som tages op og bevares, så de kan lægges igen.