OMBYGNING AF KONTOREJENDOM TIL BOLIGER

 

Den historiske og bevaringsværdige ejendom Hellebæk Klædefabrik i Hellebæk nær Helsingør er ombygget fra kontorejendom til moderne bo­liger og virksomheder af investorerne Velliv og Pension Danmark.

 

bgb a.s. har indgået som totalentreprenør helt fra projektets start med udviklingen af helhedsplan og lokalplan fra området, hvor både naboer og andre interessenter er taget med på råd i processen.

 

Fra 1870’erne og frem var Hellebæk Klædefabrik en livsnerve i det lokale industrisamfund. Visionen bag transformationen af Hellebæk Klædebæk var at skabe et sted, der både kunne rumme virksomheder, attraktive boliger og gode uderum.

 

bgb a.s. har stået for den del af projektet, hvor de gamle kontorlokaler er bygget om til moderne boliger. Desuden er der opført fem rækkehuse i træ.

 

Når bgb a.s. som i dette projekt har været tidligt inddraget som totalentreprenør, har vi været med til at sikre, at at de bedste og mest bygbare løsninger er valgt fra start. I projekter som transformationen af Hellebæk Klædefabrik kan man risikere at udvikle et spændende og flot projekt, som viser sig vanskeligt at realisere. Med bgb’s erfaring fra andre store ombygninger af ejendomme til helt nye formål, har vi i dette projekt kunne rådgive til de bedste løsninger.

 

 

DGNB TIL PLATIN


Hellebæk Klædefabrik er præcertificeret til DGNB-platin, en ambition som har krævet tæt samarbejde med vores underleve­randører, og mellem bygherre, arkitekt, råd­giver og bgb a.s. som totalentreprenør.

 

Det betyder i dette projekt blandt andet, at der alle steder er brugt de mindst sundhedsskadelige materialer, for at beskytte medarbejderne, der har gennemført ombygningen, og for at sikre indeklimaet i boligerne for de mennesker, der skal bo her.

 

 

 

I byggeprocessen har vi blandt andet håndteret farligt affald i bygningsdele, som er blevet fjernet og håndteret efter reglerne. Det er en del af bæredygtigheds­certificeringen, at man passer på omgivelserne, og det indgår også i certificeringen, at vi har bevaret en række ældre, store træer på ejendommen.

 

Det kan også nævnes, at der i det afsluttende belæg­ningsarbejde er genbrugt eksisterende fliser, som er tages op og bevares, så de kunne lægges igen.