UNIKKE BOLIGER PÅ KANTEN AF HAVNEBASSINET

 

bgb a.s. opfører ejendommen Stubkaj på 12.000 kvadratmeter i Århusgadekvarteret i Nordhavn, det fem etager høje karréhus Stubkaj med 112 boliger. Projektet opføres i totalentreprise for  P/S Ejendomsselskabet Stubkaj med tegnestuen WERK Arkitekter som arkitekter. Oluf Jørgensen A/S er ingeniør.

 

Stubkaj er ikke et typisk boligbyggeri, men vil stå som et markant pejlepunkt central placeret i Nordhavnen, på kanten af Kronløbsbassinet. Foran ejendommen anlægges en offentlig promenade langs havnebassinet, og huset bygges med en åben og udadvendt stueetage med plads til erhverv, restaurant og reception for boligerne.

 

Boligerne ligger fordelt på fire etager, og karréen omkranser et fælles gårdrum. Der etableres også både private og fælles tagterrasser på taget af bygningen.

Projektet rummer et omfattende jordarbejde, der funderer projektet på kajen, der blev anlagt for mere end 100 år siden, og nu fuldstændig er ved at ændre karakter. Der er blandt andet funderet med over 700 pæle, der står i kalken cirka 15 meter nede under kajen. Der er også etableret en vandtæt kælder under ejendommen.

 

 November 2020: Bundpladen støbes

 

Maj 2021: Elementmontage - ejendommen tager form

 

 

Projektets kompleksitet forstærkes af, at vi bygger i et i forvejen tæt bebygget område mellem havnebassinerne, hvor der er meget begrænset byggepladsforhold, og der samtidig er gang i flere andre byggerier på nabogrundene.

 

Grunden ligger tæt op ad Nordhavns Metro, der netop er åbnet, og en af del af vores opgave har derfor været koordinering med Metroselskabet, for eksempel i forhold til funderingsarbejdet.

 

Bygges til guldcertificering

 

Ejendommen er prækvalificeret til DGNB-guld. Det betyder, at der i alle aspekter af projektet arbejdes med at udvikle boliger, der har en høj bæredygtighed både socialt og miljømæssigt, ligesom bæredygtigheden også tænkes ind i opførelsen af ejendommen.

 

For bgb a.s. er Stubkaj den første af vores totalentrepriser, som certificeres til DGNB. Vi har i processen haft og har fortsat et godt samarbejde med rådgiver om at finde de materialer, der giver det bedste resultat i forhold til certificeringen, og i arbejdet høster vi værdifulde erfaringer til vores fremtidige arbejde med bæredygtigt byggeri, hvor alle, både totalentreprenør, underentreprenører og leverandører skal involveres.

 

 

September 2021 - Rejsegilde

 

Februar 2022 - Tagarbejde

 

Februar 2022 - Montering af vinduer og facader