UNIKKE BOLIGER PÅ KANTEN AF HAVNEBASSINET

 

bgb a.s. har opført ejendommen Stubkaj på 12.000 kvadratmeter i Århusgadekvarteret i Nordhavn. Stubkaj rummer Stay Nordhavn, med 112 store lejligheder, der udlejes møbleret.

 

Projektet er opført i totalentreprise for P/S Ejendomsselskabet Stubkaj med tegnestuen WERK Arkitekter og OJ Rådgivende Ingeniører.

 

Stubkaj er ikke et typisk boligkompleks, men står om et markant pejlepunkt i Nordhavnen, på kanten af Kronløbsbassinet. Stubkaj er blevet et opsigtvækkende og meget anderledes byggeri, der med sine hvide facader træder frem blandt Nordhavns øvrige byggeri.

 

Foran ejendommen anlægges en offentlig promenade langs havnebassinet, og huset er bygget med en åben og udadvendt stueetage med café, kommende restaurant og reception for lejlighederne.

 

Boligerne ligger fordelt på fire etager, og karréen omkranser et fælles gårdrum. På taget af bygningen er både private og fælles tagterrasser.

 

 

Projektet rummer et omfattende jordarbejde, der har funderet projektet på kajen, der blev anlagt for mere end 100 år siden, og nu fuldstændig er ved at ændre karakter. Der er blandt andet funderet med over 700 pæle, der står i kalken cirka 15 meter nede under kajen. 96 jordankre forhindrer bygningen i at blive skubbet opad.

 

 

 

 

 November 2020: Bundpladen støbes

 

Maj 2021: Elementmontage - ejendommen tager form

 

 

Projektets kompleksitet forstærkes af, at vi byggede i et i forvejen tæt bebygget område mellem havnebassinerne, hvor der er meget begrænset byggepladsforhold, og der samtidig var gang i flere andre byggerier på nabogrundene.

 

Grunden ligger tæt op ad Nordhavns Metro, der åbnede omtrent samtidig som vi gik i jorden med dette projekt. En af del af vores opgave har derfor været koordinering med Metroselskabet, for eksempel i forhold til funderingsarbejdet.

 

Stubkajs særlige arkitektur og lette udtryk opnås blandt andet med bygningens udkragede altaner, der strækker sig hele vejen rundt om bygningen. Denne udkragning, som er op til 7,5 meter, har stillet store krav til konstruktionen. Sammen med OJ Rådgivende Ingeniører og Give Steel har bgb a.s. udviklet en løsning, der har gjort det muligt at realisere byggeriets specielle arkitektur. Vi har benyttet 125 tons kraftigt stål til at holde bygningens betondele på plads, indtil bygningen var rejst. Taget er nu så at sige spændt fast til bundpladen med stålwirer, der går ned gennem nogle af trappekernerne. På taget er placeret  180 centimeter høje stålbjælker, som bærer etagerne og er holdt på plads med ankre ned i bundpladen.

 

Bygget til guldcertificering

 

Ejendommen har opnået DGNB-guldcertificering. Det betyder, at der i alle aspekter af projektet er arbejdet med at udvikle boliger, der har en høj bæredygtighed både socialt og miljømæssigt, ligesom bæredygtigheden også tænkes ind i opførelsen af ejendommen.

 

For bgb a.s. var Stubkaj den første af vores totalentrepriser, som certificeres til DGNB. Vi har i processen haft et godt samarbejde med rådgiver om at finde de materialer, der giver det bedste resultat i forhold til certificeringen, og i arbejdet høstede vi værdifulde erfaringer til brug i vores fremtidige arbejde med bæredygtigt byggeri, hvor alle, både totalentreprenør, underentreprenører og leverandører skal involveres.

 

September 2021 - Rejsegilde

 

Februar 2022 - Tagarbejde

 

Februar 2022 - Montering af vinduer og facader