Nybyg af boliger og supermarked

 

I den nye bydel i Valby, Valby Maskinfabrik, har bgb a.s. opført 77 boliger og et Meny supermarked med tilhørende parkeringskælder som nybyg i totalentreprise.

 

bgb a.s. har siden 2012 haft en lang række tømrer- og snedkerentrepriser på de mange ejendomme i den nye bydel, der er opført på FL Schmidts gamle grund mellem Gammel Køge Landevej, Vigerslev Allé og S-togsbanen. På dette projekt blev det som totalentreprenør på opførelsen af ejendommen ”Toften” på hjørnet af Vigerslev Allé og Gl. Køge Landevej.

 

Ejendommen er opført for KFI Erhvervsdrivende Fond, og er tegnet af Arkitema, som er arkitekter på flere af projekterne i området, herunder bygningerne ved siden VA1 og VA2, som er opført i en lignende arkitektur. Toften indgår i sammenhæng med nabobygningerne med et fælles gårdrum, de samme stålaltaner og samme facader i røde teglsten.

 

 

 

Ejendommen er opført med et traditionelt råhus i betonelementer, med butikken i stueetagen, og lej­ligheder fordelt på syv opgange fra kælder til 6. sal med penthouse. Lejlighederne er på to til fem værelser.

Bygningens afslutning ud mod Toftegaards Plads er tegnet med en flot runding, og bygningen fremstår som en del af den større karrébebyggelse ud mod Vigerslev Allé.

 

Bæredygtigt byggeri

 

Vi arbejder på en DGNB-sølv certificering på dette projekt.

 

Bygherres ønske om en DGNB-certificering kom til sent i processen. Projektet er projekteret som en del af den større Valby Maskinfabrik, men bygherre har ønsket at denne ejendom blev DGNB-certificeret. 

 

Det vil sige, at alle de point, der skal opnås for at opnå certificeringen, skal vindes i selve byggeprocessen, hvor bgb a.s. alene er ansvarlig. Hvis det skal lykkes, skal vi i dette byggeri derfor opfylde samtlige krav til maxpoint. Det kan lade sig gøre, men stiller store krav til vores fokus på bæredygtigheden i alle projektets detaljer.