Nye rammer til

COWI's medarbejdere

 

COWI stod i 2012 foran den udfordring, at virksomhedens hovedkontor i Lyngby ikke længere var optimal i forhold til COWI’s behov. Tidernes skiften og arbejds- og indretningsprincipper var løbet fra hovedkonto-ret med de mange mørke gange og ufleksible cellekontorer - fordelt på to bygninger i Lyngby, på Parallelvej og i Lyngbyhus. COWI overvejde derfor at flytte ud i et nybygget domicil.

 

Et bedre flow og moderne kontorer

 

Men der var også en anden løsning. Et projekt af arkitekterne DISSING+WEITLING skulle optimere den ni etager høje kontorbygning på Parallelvej samt forbedre kantinen i Lyngbyhus overfor og adgan-gen hertil. På daværende tidspunkt skulle de 800 medarbejdere i huset gennem receptionen for at komme til kantinen i den nyere kontor-bygning i Lyngbyhus. Samme logistiske problem var gældende ved møder.

 

bgb a.s. fik i hovedentreprise opgaven for bygherre Nordea Ejendomme.

 

Mens huset var i gang og medarbejderne passede deres arbejde, blev alt inventar taget ud to etager ad gangen og fornyet, og huset blev ændret fra et kontorhus med cellekontorer til storrumskontorer og mødebokse. For at forbedre flowet mellem de to bygninger, blev der bygget en ny gangbro i stål og glas direkte mellem højhuset til kantinen.

 

Efter ombygningen blev der skabt plads til flere medarbejdere på de samme kvadratmeter - og Cowi kunne bevare sin gode beliggenhed i Lyngby.