Spændende bolig-ejendom med erhverv

 

Flintholm Have er en boligejendom med 110 lejligheder og et kontorhus nær Flintholm Station på Frederiksberg i København. bgb a.s. deltog i opførelsen og havde en stor fagentreprise med tagkonstruktionen, vindues- og dørelementer samt indvendigt tømrer- og snedkerarbejde ved opførelsen.

 

Byggeriet er opført med klassiske københavnertage med mansardtag med zinkbeklædning, og har desuden variende facader, der gør byggeriet spændende at se på.

 

Kontorbygningen, som indgår som en del af boligkarréen, er et specielt byggeri med et rundet glasparti i alle seks etager. En udfordrende opgave for bgb a.s., som også havde denne glasfacade som en del af entreprisen.