Nyt domicil til DONG Energy A/S

 

Fra 2006 til 2011 opførte MT Højgaard A/S et nyt koncernhovedsæde til DONG Energy A/S i Lyngby (i dag Ørsted)


Arbejderne var etapeopdelt og bgb a.s. har i alle etaper samarbejdet med MT Højgaard A/S og forestået tømrer- og snedkerarbejdet i fagentreprise i et fuldstændigt gnidningsløst samarbejde.


Vores entrepriser omfattede i etape 1 og etape 2 - to kontorbygninger - komplet opbygning af brystnings- og gavlfacader, lette gipsskillevægge, nedhængte systemlofter samt indvendige døre og snedkerarbejde.

 

I etape 1½, opførelse af en transformatorbygning, har bgb a.s. stået for udvendige facadepartier, lette skillevægge, lofter med mere.

 

100 procent mangelfrit

bgb a.s. har i samarbejdet med MT Højgaard A/S afleveret bygningerne 100 procent mangelfrit og det kan oplyses, at der ej heller efter 1 års eller 5 års aflevering har været mangler til udbedring under garantien.