ATP’s domicil på Kongens Vænge i Hillerød, hvor der arbejder mere end 1300 medarbejdere, udvides og moderniseres i totalentreprise af bgb a.s.

 

ATP Campus, som ejendommen kaldes, skal udvides med blandt andet fem tilbygninger i træ som skal rumme moderne konferencelokaler, mødelokaler og fællesarealer. Ejendommen får også udvidet kantinen og et nyt ankomstområde og reception.

 

De fem tilbygninger i træ, som opføres i ejendommens gårdhaver, er designet med fokus på bæredygtige materialer fra bærende konstruktion til facader. Bæredygtigheden er tænkt ind i projektet fra begyndelsen, og der vil løbende blive fundet løsninger, der sikrer bæredygtigheden i dette byggeri, både i forbindelse med opførelsen, men også i bygningens levetid.

 

Fordi vi bygger i træ bliver det eneste beton på denne byggesag terrændækket. Dækkonstruktionen bliver i træ, bygningen får træelementer i spærtræ, og tagkonstruktionen bliver også i træ.

 

Læs nyheder om vores totalentreprise her

 

 

Projektet gennemføres med en høj grad af bæredygtighed, og der sigtes mod at opnå en DGNB guldcertificering. Hertil var valget om at bygge i træ nemt. Derudover arbejdes der med genbrug af belægninger til nye stier, bænke og belægningsflader. Der sikres et lavt vedligehold og der har i projekteringen været fokus på at reducere ejendommens energiforbrug.

 

Det store fokus på byggeri i træ i dette projekt gør det til en kerneopgave for bgb, da vi er særligt stærke på vores egenproduktion, det omfattende tømrer- og snedkerarbejde, der er i projektet. Samtidig er det en spændende udfordring at få de nye træbygninger tilpasset til ejendommens eksisterende struktur, et karrébyggeri i røde mursten. Det nuværende byggeri har høje, slanke vinduer, et element, som kommer til at gå igen i facader på de nye pavilloner, for at bevare den karakteristiske arkitektur.

 

Op til byggestart har vi i bgb haft et nært samarbejde med AI Arkitekter og bygherren ATP Ejendomme i projekteringen af ejendommen. bgb og AI har for nylig gennemført et stort lejlighedsbyggeri på Engvej på Amager, hvor vi havde et lignende samarbejde. Det gode samarbejde fra projekt Engvej er taget med videre til ATP, hvor nøglefigurer fra AI igen har spillet en stor rolle i projekteringen af dette spændende projekt.