Den historiske ejendom Aggersvold Gods ved Jyderup udvider sine konferencefaciliteter med indretning af 68 nye hotelværelser i høj standard. Værelserne indrettes i ejendommens tidligere ridehal og
i en hestestald.


Projektet gennemføres af totalentreprenør WR Entreprise, og bgb a.s. har tømrer- og snedkerentreprisen på projektet.


bgb’s entreprise består af etablering af en ny tagkonstruktion på ridehallen og det indvendige snedkerarbejde, facader og vinduer i ridehallen, som transformeres til en bygning i to etager med i 51
hotelværelser.

Indvendige vægge og dækadskillelse i den ombyggede ridehal er udført i CLT-elementer, dvs krydslamineret massivtræ, hvilket betyder, at der har været store krav til gipsarbejdet, som er udført af bgb.

 

Der er brugt to lag 15 mm GFE-gips på lofter inklusiv brandfuge i omløbet. Opbygningen af lofterne er foregået i tæt samarbejde med Gyprov ved Hans Jensen og DBI, som har lavet brandtest på Richter systemet med lydstropper.

 

I den nye tagkonstruktion bevares de gamle tagspær, mens selve taget udskiftes med tagkassetter,udført af bgb på stedet. Konstruktionen består af 52 tagkasetter og tagfod udført i spærtræ.

 

I den tidligere hestestald indrettes 17 nye hotelværelser i to etager. Her har bgb lavet lofter, snedkerarbejder og gipsvægge.

 

Hotelværelserne er bygget op i en helt tom bygning, hvor kun ydervæggene og et betondæk var tilbage. Dette arbejde har krævet helt særligt tilpassede løsninger udviklet af vores erfarne medarbejdere, for at kunne etablere de unikke værelser i den gamle bygning.