Moderne kontorer i historiske bygninger

 

De seks blokke af kanonbåddskure ved Erdjehlgraven på Holmen blev i 1998 ombygget til kontorer, en opgave bgb a.s. forestod. Skurene er opført fra 1813 til 1850, og har, mens de var i funktion for Søværnet, rummet 32 kanonbåde, som var store robåde.

 

De historiske, men faldefærdige bygninger på Holmen skulle bevare deres udseende udadtil, hvor træværket bugter sig op og ned, som det har sat sig i årenes løb. Indenfor skulle gulve og vægge stå snorlige og leve op til moderne krav til et kontorbyggeri.

 

Kanonbådskurene fik udvending udskiftet enkelte brædder. Nogle var meget dårlige, andre var i bedre forfatning. Skurene fik også nyt tag. Facaden mod kanalen blev gjort vandtæt, så den kan tåle, at vandet til tider stiger op over bygningen.

 

Indvendigt blev det gamle træværk sandblæst, og der blev lagt nye plankegulve. Lysindfaldet blev forbedret med glaspaneler ved skotrenderne i taget.

 

En spændende og utraditionel opgave, der satte store krav til tømrer- og snedkerarbejdet.