15.06.2020

bgb a.s. opfører enestående hus i Nordhavn

 

Entreprenørvirksomheden bgb a.s. har indledt byggeriet af en spændende ejendom på 12.000 kvadratmeter i Århusgadekvarteret i Nordhavn, det fem etager høje karréhus Stubkaj med 112 lejligheder. Projektet opføres i totalentreprise for bygherren P/S Ejendomsselskabet Stubkaj med tegnestuen WERK Arkitekter som arkitekter. Oluf Jørgensen A/S er ingeniør.

 

Stubkaj er ikke et typisk boligbyggeri, men vil stå som et markant pejlepunkt centralt placeret i Nordhavnen, på kanten af Kronløbsbassinet. Foran ejendommen anlægges en offentlig promenade langs havnebassinet, og huset bygges med en åben og udadvendt stueetage med plads til erhverv, restaurant og reception for lejlighederne.

 

Lejlighederne ligger fordelt på fire etager, og karréen omkranser et fælles gårdrum. Der etableres også både private og fælles tagterrasser på taget af bygningen.

 

Projektet skrider planmæssigt frem, og er indledt med et omfattende jordarbejde, der skal fundere projektet på kajen, der blev anlagt for mere end 100 år siden, og nu fuldstændig kommer til at ændre karakter. Der skal blandt andet funderes med over 700 pæle, der skal ned til kalken cirka 15 meter nede under kajen. Der etableres også en vandtæt kælder under ejendommen.

 

”Projektets kompleksitet forstærkes af, at vi bygger i et i forvejen tæt bebygget område mellem havnebassinerne, og der er meget begrænset byggepladsforhold. Grunden ligger tæt op ad Nordhavns
Metro, der netop er åbnet, og en af del af vores opgave er derfor koordinering med Metroselskabet, for eksempel i forhold til funderingsarbejdet,” siger Jeppe Mulvad Jeppesen, projektchef og partner i bgb a.s.

 

En stor del af totalentreprisen er et omfattende tømrer- og snedkerarbejde, og her benytter bgb a.s egne håndværkere fra vores erfarne medarbejderstab på omkring 200 tømrere og snedkere.

 

Ejendommen skal certificeres til DGNB-guld. Det betyder, at der i alle aspekter af projektet arbejdes med at udvikle boliger, der har en høj bæredygtighed både socialt og miljømæssigt.

 

Læs flere nyheder om bgb a.s. og vores projekter her