10.01.2023

BGB A.S. INDGår AFTALE MED ATP OM UDVIDELSE AF DOMICIL

 

ATP’s domicil i Hillerød, hvor der arbejder mere end 1300 medarbejdere, skal udvides og moderniseres. ATP Campus, som ejendommen kaldes, skal udvides med blandt andet fem tilbygninger i træ som skal rumme konferencelokaler, mødelokaler og fællesarealer samt ekstra pladser til kantine, et nyt ankomstområde og reception og udvidelse af kantinen.

 

bgb a.s. har netop indgået kontakt med ATP om at gennemføre udvidelsen i totalentreprise. Projekteringen er i fuld gang, og udførelsen af projektet forventes af begynde i 2023 og fortsætte frem til slutningen af 2025.

 

- bgb har god erfaring med projekter som dette. Et lavt træbyggeri som de fem tilbygninger ligger godt til bgb, da vi er særligt stærke på vores egenproduktion, altså det omfattende tømrer- og snedkerarbejde, der er i projektet, siger Mads Volmer Nielsen, projektchef og partner i bgb a.s.

 

Projektet gennemføres med en høj grad af bæredygtighed, og der sigtes mod at opnå en DGNB guldcertificering.

 

De fem tilbygninger, som opføres i ejendommens nuværende gårdhaver, opføres med fokus på bæredygtige materialer, fra den bærende konstruktion til facaderne. Bæredygtigheden er tænkt ind i projektet fra begyndelsen, og der vil løbende blive fundet løsninger, der sikrer bæredygtigheden i dette byggeri, både i forbindelse med opførelsen, men også i bygningens levetid. 

 

 

 

Læs flere nyheder om bgb a.s. og vores projekter her